Računovodski servis Maribor, Ljubljana

Računovodski servis Maribor

Za vas opravljamo naslednje računovodske storitve:

vodenje glavne knjige :: analitična evidenca saldakontov :: vodenje blagajne :: obračun plač :: izdelava bilanc :: obračun DDV :: vodenje davčnih evidenc :: obračun podjemnih pogodb in avtorskih honorarjev :: vodenje računovodstva po stroškovnih mestih in projektih :: izdelava poročil za Banko Slovenije (SN, SKV, C…) :: izdelava statistike finančnih računov :: obračun obresti :: priprava dokumentacije za pridobitev bančnih posojil :: izdelava predloga optimizacije vašega poslovanja povezanega z računovodstvom :: razne druge storitve po želji stranke

Kontroling

Računovodski servis Maribor

Odgovorite si na naslednja vprašanja:

  • Ali veste, s katerimi izdelki oz. storitvami ustvarjate dobičke in s katerimi izgubo?
  • Ali znate predvideti vplive posameznih ukrepov na poslovni izid?
  • Ali ste pravočasno obveščeni o odstopanju od planov?
  • Ali imate podatke o odstopanjih od plana pripravljene tako rekoč takoj?
  • Ali poznate najpomembnejše stroške vašega poslovanja?
  • Ali veste, kdo so vaši najboljši kupci?

Če ste na večino vprašanj odgovorili "NE", vam nudimo vzpostavitev kontroling sistema, ki vam bo omogočal kakovostne odločitve ter hitra in dinamična poročila v kratkem času.

Svetovanje

računovodstvo Maribor

Davčno svetovanje

Izdelava optimalnih davčnih bilanc :: svetovanje glede davka od dohodka pravnih oseb, dohodnine, DDV, prispevkov, ...  :: svetovanje glede službenih vozil, bonitet, nepremičnin, opreme,... :: sodelovanje pri davčni inšpekciji.

 

Poslovno in finančno svetovanje

Nudimo vam izdelavo ali pomoč pri izdelavi:
finančnih načrtov :: investicijskih projektov :: kontrola in analiza mesečnih stroškov in prihodkov :: komuniciranje s poslovnimi bankami in investitorji :: analize donosnosti finančnih naložb