Arhiv novic

Finama med TOP 5% družbami v Sloveniji z bonitetno oceno ranga "A"

3.12.2011 (vir: www.gvin.si)

Boniteta podjetja odraža kakovost njegovega poslovanja, ki se kaže v zanesljivosti, solidnosti, uspešnosti in perspektivnosti podjetja.

Bonitetna ocena odličnosti predstavlja bonitetno vrednost posameznika, poslovnih subjektov ali celo držav. V našem primeru govorimo o poslovnih subjektih. Je ocena, kako bonitetne hiše na osnovi in prepletu različnih kriterijev ocenjujejo boniteto subjekta skozi daljše preteklo in sedanje obdobje. Med drugim so sestavni del ocene tudi ocene plačilne sposobnosti ter navad poslovanja poslovnih subjektov, kreditna sposobnost, zadolženost, dobičkonosnost in razni drugi kriteriji tveganosti poslovanja s podjetjem.

Najvišja ocena poslovnega subjekta, ki izkazuje bonitetno odličnost, predstavlja tako najbolj zanesljiv, kredibilen in nizko tvegan poslovni subjekt za sodelovanje za vse vključujoče poslovne partnerje: dobavitelje, kupce, zavarovalnice, banke in druge poslovne partnerje.

AJPES zagnal registracijo s.p.-jev

02.12.2011 (vir: www.finance.si)

AJPES je našel obvod in od včeraj kljub določilom ZGD-1E registrira nove samostojne podjetnike. Registracije gospodarskih družb, ki jih opravljajo sodišča, stojijo. Vsi čakajo, kaj bo o zakonu reklo ustavno sodišče.

Ustanavljanje družb zamrznjeno

29.11.2011 (vir: www.finance.si)

Ker se noveliranega ZGD-1E menda ne da izvajati, sodišča in AJPES od danes ne bodo opravljali registracijskih postopkov za novoustanovljena podjetja.

Po ZGD-1E sodišča (in AJPES) od danes ne smejo dovoliti ustanovitve novega podjetja nikomur, ki je bil član poslovodstva ali nadzornega organa male, srednje ali velike družbe, nad katero je začet postopek insolventnosti (stečaj, prisilna poravnava) ali prisilnega prenehanja. Prav tako ZGD-1E sodiščem nalaga, da po uradni dolžnosti tem osebam odvzamejo pooblastila za vodenje poslov in jih odpokličejo z vseh nadzorniških mest - vse dokler te osebe v nepravdnih postopkih ne bodo dokazale, da so v družbah, ki so šle denimo v stečaj, ravnale s skrbnostjo poštenega gospodarstvenika. Večina pravnikov opozarja, da so rešitve ZGD-1E protiustavne, posegale naj bi v svobodo gospodarske pobude in izbiro poklica.

Sprememba za poslovodne osebe

25.11.2011 (vir: www.durs.gov.si)

S 1.1.2012 stopa v veljavo ZUTD, ki spreminja obvezna socialna zavarovanja družbenikov- poslovodnih oseb.

Subvencija za ustanovitev s.p.-ja

20.11.2011 (vir: ZRSZi)

V okviru programa samozaposlovanja lahko pridobite subvencijo za samozaposlitev, če ste že opravili priprave na samozaposlitev in se boste najkasneje v 90-ih dneh po zaključenih pripravah tudi samozaposlili.

Kaj vam omogoča program?

Pridobitev subvencije za samozaposlitev v višini 4.500 EUR. Gre za enkratno finančno pomoč v obliki nepovratnih sredstev, ki vam pomagajo začeti vašo samostojno dejavnost in uresničiti vašo poslovno idejo.

Subvencijo lahko pridobite po zaključenih pripravah na samozaposlitev. Torej potem, ko pridobite strokovno presojo zunanjega podjetniškega svetovalca in opravite brezplačno usposabljanje (delavnico) za samozaposlitev.

Samozaposliti se morate najkasneje v 90-ih dneh po zaključku usposabljanja.